RAJ ILI ZABORAV


Raj ili Zaborav - Venus Projekt

Raj ili zaborav (Paradise or Oblivion) je film Venus projekta koji se bavi problemima današnjeg društva i kao rješenje nudi ekonomiju zasnovanu na resursima. Centralna ličnost u filmu je tvorac koncepta ekonomije zasnovane na resursima i osnivač Venus projekta, Jacque Fresco. Važno je napomenuti da ovo nije film za koji je Venus projekt sakupljao donacije, već samo kratka prezentacija osnovnih odlika Venus projekta za one koji nisu upoznati s njegovim ciljevima i prijedlozima. Film je 30. ožujka 2012. godine bio dostupan na internetu s prijevodom na 27 jezika za što su zaslužni aktivisti Venus projekta...

  • Kako bi svijet zapravo trebao funkcionirati da se ekonomija bazira na resursima, a ne na profitu. Film počinje upoznavanjem s Jacque Fresco, njegovim životom i vizijom. Nakon toga se film bavi analizom mnogih problema s kojima se društvo suočava kao što su rat, dugovi, nestašica, rasizam, nezaposlenost itd.

Ovim problemima film polako uvodi gledatelje u ekonomiju zasnovanu na resursima i upoznaje ih s drugačijim sustavom vrijednosti koji bi odgovarao dobrobiti ljudske civilizacije. Također je posvećena pažnja mnogim zamislima i dizajnima Jacque Fresco pa film predstavlja javnosti kružni grad, gradove na moru, podvodne gradove, geotermalne elektrane, maglev
MAGLEV vlak je posebna, moderna vrsta željezničkog vozila, koja lebdi nad vodilicom, kad je u pokretu, pomoću magnetske sile. Posebnost ovakvog načina rada je ta, što u pokretu vlak sam ne dodiruje podlogu, nego lebdi na vrlo tankom razmaku od vodilice pomoću magnetoodbojne sile. To smanjuje trenje i time troškove održavanja voznog puta. Ovakav način rada se naziva MAGnetska LEVitacija. Pogon se vrši pomoću principa linearnog motora.
vlakove, razne druge vidove transporta itd. Film završava scenom sa predavanja u Stockholmu (Jacque Fresco) i njegovom rečenicom "Možemo na Zemlji stvoriti raj, ili zaborav i uništimo se. Samo budućnost će pokazati, odnosno ono što vi učinite za budućnost."====================
              INFO
====================

REŽIJA: Roksen Medouz
SCENARIJ:  Jacque Fresco
PRODUCENT: Roksen Medouz
MUZIKA: Karli Paradis
GODINA: 2012
TRAJANJE: 48 minuta
ZEMLJA: USA
(izvor: wikipedija / uredio PS)

Popularno

Kontak

Naziv

e-pošta *

Poruka *